การยืมสื่อการเรียนการสอน

    เรียนอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน เนื้องด้วยช่วงบ่ายวันพุธเป็นคาบกิจกรรมของนักศึกษาทางศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาจึงของดการให้บริการสื่อการเรียนการสอน จึ่งขอภัยมานะโอกาสนี้ด้วยครับ

ขั้นตอนปฏิบัติในการขอยืมสื่อการเรียนการสอน (LCD ,เครื่องเสียง, NOTEBOOK)มีดังนี้

     – ติดต่อยืมสื่อการเรียนการสอนได้ที่ตึกศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

     – เตรียมบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชนมาด้วย

     – กรอกข้อมูลในการยืมให้ชัดเจน

     – เวลาทำการวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี 07.30 – 20.00 ยกเว้นวันศุกร์ให้บริการ 08.30 – 16.30 

 

*สามารถติดตามข่าวสารออนไลน์ หรือแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่ https://www.facebook.com/lrutechno/