การให้บริการยืมอุปกรณ์

มีอุปกรณ์ต่างๆที่สนันสนุนการเรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน ไมโครโฟนสำหรับการประชุม เครื่องโปรเจคเตอร์ กล้องเว็ปแคมพร้อมชุดหูพังให้บริการ