กระทรวง DE ผนึก DEPA เปิดตัว Coding Thailand ห้องเรียนออนไลน์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

กระทรวง DE ผนึก DEPA เปิดตัว Coding Thailand ห้องเรียนออนไลน์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) เปิดตัวโครงการ Coding Thailand แพลตฟอร์มห้องเรียนออนไลน์บนเว็บไซต์ สำหรับให้เยาวชนยุคดิจิทัล เรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์นอกห้องเรียน ได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งมือถือ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเปลี่ยนผ่านเป็นประเทศไทย 4.0

สำหรับโครงการ Coding Thailand เกิดขึ้นมาจาก รายงานของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ เกี่ยวกับความคืบหน้าของประเทศไทยตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDG) พบว่า ประชาชนในประเทศไทยยังขาดทักษะที่เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเรียนรู้ อาทิ ทักษะด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ รวมไปถึงทักษะด้านการคิดอย่างมีระบบ (Critical thinking) ที่ประชาชนและเยาวชนในปัจจุบันต้องพัฒนาตนเอง เพื่อให้เท่าทันการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค ซึ่งแพลตฟอร์ม Coding Thailand นี้ จะมาช่วยพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนไทย

 

โดยทางกระทรวงดีอี ได้มอบหมายให้ทาง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เป็นผู้ดำเนินโครงการ Coding Thailand พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ CodingThailand.org โดยบูรณาการความร่วมมือกับ Code.org ศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ของเยาวชนชั้นนำของโลก และหน่วยงานพันธมิตรเอกชน อาทิ ไมโครซอฟท์, ซิสโก้, กูเกิล, อักษร เอ็ดดูเคชั่น ฯลฯ เพื่อแปลและพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะกับเยาวชนไทยในระดับชั้นต่างๆ รวมทั้งสอดแทรกความบันเทิงและความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เยาวชนรู้สึกว่าวิทยาการคอมพิวเตอร์ การเขียนโค้ดนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวและสนุกสนาน

 

โดยลักษณะของแพลตฟอร์มการเรียนรู้ Coding Thailand จะสามารถเชื่อมต่อผ่านเว็บ codingthailand.org บนเบราว์เซอร์อุปกรณ์ต่างๆ ทั้งมือถือ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ ภายในเว็บไซต์มีหลักสูตรการเรียน ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสอนการเขียนโค้ด (Coding) เบื้องต้นแก่เยาวชน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษา ไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย (ในปัจจุบันมีหลักสูตรเพียง ป.1 – ป.4)

นอกจากหลักสูตรการเรียนแล้ว Coding Thailand ยังมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อื่นๆ อีก เช่น กิจกรรม Thaicode Hour เรียนรู้การ Coding ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้เวลา 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์, Thaicode Unplug กิจกรรมส่งเสริมทักษะความติดเชิงระบบ โดยเน้นการเรียนรู้ผ่านเกมส์และกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์, DEPA Maker Space เปิดโอกาสให้โรงเรียนต้นแบบทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ได้ และ Codning Thailand Tournament การแข่งขัน Coding และ Maker ระดับประเทศ เพื่อสร้างความตื่นตัวในการพัฒนาทักษะด้าน Coding โโยมีการแบ่งระดับการแข่งขันเป็นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อค้นหาแชมป์ระดับประเทศ

สำหรับเด็ก เยาวชนและบุคคลทั่วไป ที่ต้องการเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์และการเขียนโค้ด สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ฟรี ผ่านทางเว็บไซต์ CodingThailand.org

ขอบคุณที่มา : https://news.thaiware.com/13625.html
www.codingthailand.org
www.mdes.go.th