แปลงไฟล์ภาพ เป็นตัวอักษรง่ายๆ ด้วย Google Docs

แปลงไฟล์ภาพ เป็นตัวอักษรง่ายๆ ด้วย Google Docs

1. อัพโหลดไฟล์ภาพ .JPEG .PNG .GIF หรือ .PDF เข้าไปยัง Google Drive ของเราก่อน
*ไฟล์ที่ใช้จะต้องมีขนาดไม่เกิน 2MB และควรกลับรูปภาพในแนวตั้งหรือแนวนอนให้ถูกต้อง

2. เลือกไฟล์ที่ต้องการจะแปลงเป็นข้อความ
คลิกขวา > Open with > Google Docs

3. โปรแกรมจะทำการแปลงรูปภาพเป็นตัวหนังสือให้ทันที

4. ดาวน์โหลดตามประเภทไฟล์ที่ต้องการโดยไปที่ File > Download as > เลือกไฟล์ที่ต้องการ

 

ที่มา
https://www.facebook.com/googleaholic/