แจ้งปัญหาการใช้สื่อการเรียนการสอน

ประชาสัมพันธ์จากศูนย์เทคโนโลยีทงการศึกษา
อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา บุคลากร ที่มีปัญหาในการใช้สื่อการเรียนการสอนประจำห้องเรียนรวม สามารถแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่ เพจของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา https://www.facebook.com/lrutechno/  หรือแจ้งโดยตรงที่เบอร์ภายใน 45127