การยืมสื่อการเรียนการสอน

           เรียนอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน เนื้องด้วยช่วงบ่ายวันศุกร์เป็นคาบกิจกรรมของนักศึกษาทางศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาจึงขอ งดการให้บริการสื่อการเรียนการสอน จึ่งขอภัยมานะโอกาสนี้ด้วยครับอาจารย์ผู้สอนท่านใดที่ต้องการยืมสื่อโสตทัศนูปกรณ์เพื่อไปใช้ในการเรียนการสอน ให้ปฏิบัติดังนี้

       ขั้นตอนการปฏิบัติในการขอยืมสื่อการเรียนการสอน ( LCD ,เครื่องเสียง, NOTEBOOK ) มีดังนี้

     – ติดต่อยืมสื่อการเรียนการสอนได้ที่ตึกศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

     – เตรียมบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชนมาด้วย ***( ต้องใช้บัตรของตัวเองเท่านั้น )***

     – กรอกข้อมูลในการยืมให้ชัดเจน

     – ตรวจสอบอุปกรณ์สื่อการสอนที่ยืมว่าครบหรือไม่

     – เวลาทำการวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี 07.30น. – 20.00น.

     –  ยกเว้นวันศุกร์ให้บริการ 08.30น. – 16.30น. 

 * หมายเหตุ ให้ยืมสื่อการเรียนการสอนวันต่อวัน

amp02lcd01 nootbook01hp02yamaha01

 

– สามารถติดตามข่าวสารออนไลน์ หรือแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่ https://www.facebook.com/lrutechno/