บริการถ่ายภาพติดบัตร

      ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา บริการถ่ายภาพติดบัตรข้าราชการ พนักงาน ถ่ายรูปบัณฑิต เพื่อใช้ในการติดใบทรานสคริป สมัครเรียน สมัครงาน ด้วยกล้อง DSLR คุณภาพสูง  ขนาดตั้งแต่ 1 – 2 นิ้ว โดย รูปขนาด 1 นิ้ว ราคาโหลละ 100 บาท และ รูปขนาด 2 นิ้ว ราคาโหลละ 120 บาท สามารถใช้บริการได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ชั้น 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น. (ตามวันและเวลาราชการ)