ติดต่อศูนย์

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนน เลย – เชียงคาน
อำเภอ เมือง ตำบลเมือง
จังหวัดเลย 42000
โทร 0-4283-5224 – 8 ต่อ 45127